Kasza jęczmienna perłowa Cenos 4x100g torebki Expand

Kasza jęczmienna perłowa Cenos 4x100g torebki

2023-09-30

Nowe

Kasza jęczmienna należy do grupy pełnowartościowych produktów zbożowych bogatych w błonnik, witaminy (szczególnie z grupy B) oraz składniki mineralne. Może być stosowana jako danie główne z mięsem lub warzywami oraz jako składnik zapiekanek i farszów.

Więcej szczegółów

6 Przedmioty

CHF 2.10

netto

Nie ma punktów za ten produkt.

Spend CHF 200.00 more and get Free Shipping!

Więcej informacji

Ka­sza per­ło­wa - po­wsta­je z obłusz­czo­ne­go jęcz­mie­nia. Ziar­na są kro­jo­ne, ob­ta­cza­ne i po­le­ro­wa­ne co na­da­je im kształt pe­re­łek. Stąd też na­zy­wa­na jest per­ło­wą. Uzna­wa­na jest za jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych kasz w pol­skiej kuch­ni. Sta­no­wi do­sko­na­łe źró­dło biał­ka i błon­ni­ka. Tak jak wszyst­kie ka­sze jęcz­mien­ne jest m.in. źró­dłem prze­ciw­u­tle­nia­czy i wi­ta­mi­ny PP, któ­ra ma wpływ na stan na­szej skó­ry. Jest do­sko­na­łym skład­ni­kiem zup, za­pie­ka­nek i sa­ła­tek. Ide­al­nie sma­ku­je ja­ko farsz do mięs i pie­ro­gów oraz da­nie głów­ne z do­dat­kiem grzy­bów.


Skład:

100% kasza jęczmienna perłowa