Fasola Czerwona Cenos 400g Expand

Fasola Czerwona Cenos 400g

Piątnica Piątnica

2020-05

Nowe

2 Przedmioty

CHF 2.80

netto

Nie ma punktów za ten produkt.

Więcej informacji

Pięk­ne, czer­wo­ne na­sio­na tej fa­sol­ki są cen­nym źró­dłem biał­ka i błon­ni­ka. Za­wie­ra tak­że po­tas, fos­for i wapń. Jest nie­za­stą­pio­nym skład­ni­kiem dań kuch­ni mek­sy­kań­skiej, a tak­że sa­ła­tek, zup, past ka­nap­ko­wych, a na­wet ciast i cia­ste­czek.


Skład:

100% fasola czerwona