Kasza jęczmienna wiejska Cenos 900g Expand

Kasza jęczmienna wiejska Cenos 900g

2023-11

Nowe

Kasza jęczmienna należy do grupy pełnowartościowych produktów zbożowych bogatych w błonnik, witaminy (szczególnie z grupy B) oraz składniki mineralne. Może być stosowana również jako danie główne z mięsem lub warzywami oraz jako składnik zapiekanek i farszów.

Więcej szczegółów

3 Przedmioty

CHF 6.00

netto

Nie ma punktów za ten produkt.

Spend CHF 150.00 more and get Free Shipping!

Więcej informacji

Ka­sza jęcz­mien­na wiej­ska - po­wsta­je z obłusz­czo­ne­go jęcz­mie­nia. Ina­czej zwa­na jest też ka­szą ła­ma­ną. Po­dob­nie jak ka­sza pę­czak jest zna­ko­mi­tym źró­dłem biał­ka i błon­ni­ka. Za­wie­ra fi­to­związ­ki, któ­re wpły­wa­ją na ob­ni­że­nie po­zio­mu cho­le­ste­ro­lu we kr­wi oraz prze­ciw­u­tle­nia­cze od­po­wie­dzial­ne m.in. za dzia­ła­nie prze­ciw­wi­ru­so­we i prze­ciw­za­pal­ne. Ma wszech­stron­ne za­sto­so­wa­nie w kuch­ni: mo­że być spo­ży­wa­na ja­ko sa­mo­dziel­ne da­nie lub ja­ko skład­nik zup, za­pie­ka­nek, far­szów. Sta­no­wi pod­sta­wę każ­de­go krup­ni­ku.


Skład:

100% kasza jęczmienna wiejska